E-læring — Stell av fjørfe

Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Dette e-læringskurset er et bidrag for å sikre dette. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling.

Kurs i båndkontroll 2018

I følge Animaliekontrollforskriften kan slakteriansatte utføre båndkontroll i regi av Mattilsynet. Før de kan gjøre dette, må de ansatte gjennom både teoretisk og praktisk opplæring og bestå en avsluttende eksamen. Animalia arrangerer slike kurs i samarbeid med Mattilsynet og fjørfeslakteriene.

E-læring — Hygiene

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøtt- og fjørfebransjens produkter. Hygienekurset er bygd opp rundt de krav som stilles fra myndighetene og dekker alle typer bedrifter innen kjøtt- og fjørfeindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Bransjesamling spekemat 2018

Animalia har gleden av å invitere til Bransjesamling spekemat for 11 gang! Årets samling legges til Voss 30. og 31.mai ved Fleischer’s Hotel Voss.

 

E-læring — HMS/Trygg på jobben

Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Nå har industrien selv utarbeidet et nettbasert e-læringsprogram som gjør dette enkelt, effektivt og rimelig.

Samling for dyrevelferdsansvarlig (DVA)

Program
  • Oppdatering om rollen som DVA
  • Informasjon om ESA-inspeksjon vår 2018
  • Overtredelsesgebyr dyretransport og slakteri — hva kan vi lære?
  • DVA'n sin time — fritt ord!

 Dette er obligatorisk for alle som er utnevnt som DVA iht avtale med Mattilsynet 

Aspirantkurs del 1 — 30. okt - 4. nov 2018

Animalia arrangerer årlige kurs for klassifiseringsaspiranter. Opplæringen kan starte når som helst etter påmelding og godkjenning som aspirant av Animalia. Ved å søke på aspirantopptak innen 1. oktober 2018, kan du bli godkjent klassifisør i november 2019.