E-læringskurs — Fôring av storfe

Vil du lære mer om mer effektiv utnytting av fôrressursene, bedre produktkvalitet og mer lønnsom kjøtt- og mjølkeproduksjon? Økt kunnskap om fôringslære kan bidra til en mer effektiv matproduksjon. Derfor har Tine og Animalia utviklet et e-læringskurs om fôring av storfe.

Kunnskap om fôring er nyttig for alle som driver melk- og/eller kjøttproduksjon. Det er også interessant for elever, studenter, lærere, rådgivere og andre som ønsker å friske opp kunnskap eller lære mer om fôring og stell av storfe.

INNHOLD

E-læringskurset gir deg blant annet kunnskap om:

  • Fôring og stell av storfe
  • Effektiv utnyttelse av fôrressurser
  • Hvordan fôr og næringsopptak hos dyra gir deg mer lønnsom produksjon og tilvekst
  • Forbedret produktkvalitet
  • Grunnlag for bedre dyrevelferd
  • Hvordan fôringa påvirker utslipp av klimagasser

E-læring er fleksibelt

Gjennom interaktiv læring, bilder, videoer og oppgaver vil dette innholdsrike e-læringskurset gi deg et godt grunnlag for verdifull innsikt i hvordan du kan oppnå mest mulig lønnsom produksjon i din egen besetning. Læringen skjer i ditt eget tempo og er tilgjengelig for deg når du har tid og anledning.

Pris

Kurset er gratis tilgjengelig for alle medlemmer i Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen. Dette gjelder også rådgivere som har tilgang til kontrollene. 

For andre som ønsker å ta kurset er prisen kr. 500,- eks. mva.

 

Bestillingsskjema

Kurset er gratis tilgjengelig for alle medlemmer i Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen. Dette gjelder også rådgivere som har tilgang til kontrollene. 

For andre som ønsker å ta kurset er prisen kr. 500,- eks. mva.

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}