Klauvhelse skal dokumenteres ved livdyrsalg

Informasjon

Tid
Fra onsdag 17. november 2021 kl. 09.30
Til torsdag 18. november 2021 kl. 16.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 3. november 2021 kl. 14.00
Ledige plasser
7 av 14

Målgruppe: først og fremst personer som ønsker å starte opp med klauvskjæring, men også produsenter som allerede beskjærer i egen besetning og ønsker å dokumentere egen klauvhelse i klauvstatus.

Det er viktig at alle som skal bli klauvskjærere setter seg inn i opplæringsplanen til Norsk klauvskjærerlag og vi oppfordrer alle til å melde seg inn i laget. Informasjon om opplæring og innmelding er her: https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/slik-tilrettelegger-du-for-klauvskjaring/info-om-norsk-klauvskjarerlag-nokl/

Påmeldingsskjema

Kursavgift kr. 6 200,- faktureres i forkant av kurset.

Vi har reservert enkeltrom på Scandic Sarpsborg Pris kr 1 050 per natt inkl frokost. Merk av i påmeldingsskjemaet om du ønsker å reservere rom. Bestillingen er bindende.

 

Informasjon

Tid
Fra onsdag 17. november 2021 kl. 09.30
Til torsdag 18. november 2021 kl. 16.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 3. november 2021 kl. 14.00
Ledige plasser
7 av 14

Program grunnkurs klauvskjæring 17-18. november

 

Kursprogram PDF

Det kan bli små endringer i programmet

 • 17. november — Teori før lunsj, beskjæring av slakteklauver etter lunsj

 • 09:30-09:45

  Kaffe. Praktiske opplysninger og presentasjon av deltakerne. /VM

 • 09:45-11:15

  Anatomi og fysiologi. Normale og avvikende klauvformer. Beskjæring av normale klauver og avvikende klauvformer. Utstyr. /VM og klauvskjærere

 • 11:15-11:25

  Pause

 • 11:25-12:15

  Hornvekstrelaterte klauvlidelser. Diagnostikk, behandling og forebygging. Vurdering av prognose. /VM

 • 12:15-13:00

  Lunsj

 • 13:00-17:30

  Demonstrasjon av utstyr. Beskjæring av slaktebein. Korrigerende beskjæring. Bruk av hovkniv og visiteringstang. Bedømmelse før og etter kløyving. Beskjæring med klauvfres for de som skal starte opp med klauvskjæring. /Klauvskjærere og VM

 • 18. november — Teori før lunsj, beskjæring av kyr (og eventuelt slakteklauver) etter lunsj.

 • 08:30-08:50

  Demonstrasjon av klauvapp og informasjon om innrapportering. Nordisk klauvatlas. /ÅMS

 • 08:50-10:20

  Infeksiøse klauvlidelser, diagnostikk, behandling og forebygging inkl. vask og desinfeksjon av klauver. Bransjeretningslinjer for smittsikker livdyrformidling. Livdyrattest. /VM

 • 10:20-10:30

  Pause

 • 10:30-11:15

  Forebyggende klauvhelsearbeid. Samarbeid med veterinær. Smittevern. Opplæring og sertifisering av klauvskjærere. /VM, klauvskjærere

 • 11:15-12:00

  Informasjon om Norsk klauvskjærerlag. Klauvskjæringspraksis - gode tips. Holdninger. HMS. Dyrevelferd ved driving og klauvskjæring. /Klauvskjærerne

 • 12:00-12:45

  Lunsj og skifte til fjøs

 • 13:00-16:30

  Beskjæring på levende dyr. Inspeksjon av klauvform før beinet løftes. Vask og inspeksjon av klauvspalten. Korrigerende beskjæring og lokalbehandling av det vi finner. Beskjæring av slakteklauver med fokus på lokal behandling: Utskjæring, kloss/sko og bandasjering av DD og såleknusning. /Klauvskjærerne og VM

 • Kursansvarlig: Åse M Sogstad, Animalia
  Kursleder: Veronika Mork, TINE
  Klauvskjærerinstruktører: Adrian B Grøvdal + 1

Kontaktskjema

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}