Klauvhelse skal dokumenteres ved livdyrsalg

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 27. oktober 2020 kl. 08.00
Til onsdag 28. oktober 2020 kl. 18.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 30. september 2020 kl. 00.30
Ledige plasser
Venteliste

Digital dermatitt avdekkes i stadig nye besetninger. I mai var det 1330 besetninger i Kukontrollen med ett eller flere tilfeller av digital dermatitt (DD) siden 2014. DD er en smittsom hudbetennelse som gir sår i og rundt klauvspalten. Dette er et urovekkende høyt tall som MÅ tas på alvor.

Ønske om mest mulig smittesikker livdyromsetning
Kjøttbransjen har startet arbeidet med å lage nye bransjeretningslinjer for smittesikker omsetning av storfe. Dette arbeidet blir ikke sluttført før klauvhelsestatus i Dyrehelseportalen er på plass andre halvår 2020. Den 1. september 2019 kom “Anbefalinger for smittesikker omsetning av storfe”. Disse bygger på utkastet til bransjeretningslinjer. Bransjeretningslinjene vil stille krav om prøvetaking for BRSV/BCoV og klauvhelsestatus. Det settes for klauvhelse strengere krav til salg av dyr til besetninger med mordyr enn til reine oppfôringsbesetninger.
 
Grønn eller rød status
Når det gjelder klauvhelse, vil Dyrehelseportalen forhåpentligvis fra 2021 vise status som er enten grønn eller rød. Grønn status får du når det er dokumentert at det er mer enn 0,9 klauvskjæringer per år i forhold til antall dyr over 2 år i besetningen, ikke er påvist digital dermatitt siste 2 år og ikke mer enn 2 tilfeller av klauvspalteflegmone siste 6 mnd. Det er dessuten en stor fordel om enkeltdyret som skal selges undersøkes i klauvboks, for å sikre at dyret er fri for skorper og sår i og rundt klauvspalten. Undersøkelse av dyr i klauvboks før salg, kan bli et krav i framtida. Foreløpig har vi ikke systemer for å sikre dette og kan derfor heller ikke kreve det.
 
Der det har vært påvist digital dermatitt og besetningen er rød, kreves det en klauvskjæringsfrekvens på 1,8 i to påfølgende år uten at digital dermatitt blir påvist, før besetningen blir grønn igjen.
 
Både bransjeretningslinjene og anbefalingene vil ha som følge at klauvskjæring hos livdyrselgende besetninger må være dokumentert. Hvis ikke er besetningen rød, og vil ha problemer med å selge livdyr til besetninger med mordyr. Det er svært viktig at retningslinjene også blir fulgt ved privat omsetning.
Klauvskjæringsfrekvens er antall beskjærte hundyr over 2 år/antall hundyr over 2 år i besetningen på beskjæringstidspunkt(ene). Dersom flere besøk per år, legges frekvensene sammen.
 
Hvem kan dokumentere klauvhelsa?
Godkjent dokumentasjon forutsetter at enten profesjonell klauvskjærer, veterinær eller bonde med godkjent kurs har foretatt kontroll/beskjæring i klauvboks.
 
Godkjente kurs
Godkjente kurs er kurs i klauvskjæring og klauvsjukdommer arrangert av Helsetjenesten for storfe, NMBU veterinærhøgskolen og Norsk klauvskjærerlag. Disse vil bli annonsert fortløpende.
 
Målgruppe for det vi kaller nybegynnerkurs er personer som ønsker å starte opp som profesjonelle klauvskjærere og bønder som beskjærer/dokumenterer klauvhelse i egen besetning. Bønder som tar kurset vil etter kurset kunne dokumentere klauvstatus. Veterinærer er også velkomne til å delta.
 
Hvem beskjærer?
Det presiseres at klauvskjæring i de aller fleste tilfeller utføres best av profesjonell klauvskjærer, som helst er sertifisert. Disse har bedre utstyr og gode rutiner/opplegg for driving av dyr og får klauvskjæringen utført på en effektiv måte uten å uroe besetningen mer enn nødvendig. Profesjonelle klauvskjærere korrigerer til optimal klauvform og behandler klauvsjukdom som dukker opp underveis. Dermed oppnår man en god forebyggende effekt, samtidig som klauvsjukdommer behandles på et forhåpentligvis tidlig tidspunkt.
 
Kampen mot digital dermatitt forutsetter gode holdninger
Uten at både bønder, klauvskjærere, veterinærer, livdyromsettere og rådgivere støtter opp om arbeidet som pågår med å forsøke å begrense spredningen av digital dermatitt, vil vi ikke lykkes. Det er derfor avgjørende at alle forstår sin rolle og tar dette på alvor. Det må ikke selges livdyr fra besetninger med digital dermatitt eller besetninger uten dokumentasjon.  Enkeltdyr bør undersøkes i klauvboks før salg. Dette gjelder også ved innkjøp fra besetninger som slutter. Det er dessuten ulovlig å med viten og vilje spre smittsom sjukdom.

 

Se bransjens anbefalinger i sin helhet her: https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/nye-helsekrav-ved-livdyromsetning-av-storfe/. Se også mer informasjon om digital dermatitt på animalia.no

 

Påmeldingsskjema

Kursavgift kr. 6 200,- faktureres i forkant av kurset.

Kursavgift inkluderer webinar-undervisning på egen PC dag1 og lunsj på Jønsberg vgs dag 2.

Max 9 plasser.

Vi anbefaler Clarion Collection Hotel Astoria på Hamar for ev. overnatting 27.-28.10. Ta kontakt med dem på tlf. 62 70 70 00 eller epost cc.astoria@choice.no

Overnatting betaler du selv. Pris kr. 1 020,- pr. natt i enkeltrom inkl. frokostbuffet, ettermiddagskaffe kl. 15:00-17:00 og kveldsmat (middag) fra kl 18:00-20:00.

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 27. oktober 2020 kl. 08.00
Til onsdag 28. oktober 2020 kl. 18.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 30. september 2020 kl. 00.30
Ledige plasser
Venteliste

Aktiviteten er for tiden fulltegnet, ved registrering blir du satt på venteliste.

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Aktiviteten er fulltegnet og det er ikke mulig å registrere seg

Program grunnkurs klauvskjæring og klauvhelse

Kursprogram PDF

Det kan bli små endringer i programmet

 

 

27. oktober

 

 

Teori hele dagen TEAMS

08.00 –08.15

Praktiske opplysninger og presentasjon av deltakerne/ÅMS

08.15-09.30

Anatomi og fysiologi. Normale og avvikende klauvformer. Beskjæring av normale klauver og avvikende klauvformer. Utstyr. /TF

09.30-09.40

Pause

09.40-10.40

Nordisk klauvatlas.

Hornvekstrelaterte klauvlidelser. Diagnostikk, behandling og forebygging. Vurdering av prognose. /TF

10.40-11.10

Demonstrasjon av klauvapp og informasjon om innrapportering/ÅMS

11.10-11.40

Lunsj

11.40-13.10

Infeksiøse klauvlidelser, diagnostikk, behandling og forebygging inkl. vask og desinfeksjon av klauver/TF

13.10-13.40

Bransjeretningslinjer for smittesikker livdyrformidling. Livdyrattest.

13.40-13.50

Pause

13.50-14.30

Forebyggende klavhelsearbeid. Samarbeid med veterinær. Opplæring og sertifisering av klauvskjærere/ÅMS

14.30-15.30

Informasjon om Norsk klauvskjærerlag. Klauvskjæringspraksis – gode tips. Holdninger. HMS. Dyrevelferd ved driving og klauvskjæring /PJS, ÅMS

15.30-16.00

Oppsummering/klauvfilm dersom tid

 

28. oktober

 

 

Praksis hele dagen, noe pausemat ila dagen JØNSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

10.00-10.30

Demonstrasjon av aktuelt utstyr/PJS, TF

10.30-12.30

VASKEHALL

Beskjæring av slaktebein. Korrigerende beskjæring. Bruk av hovkniv og visiteringstang. Bedømmelse før og etter kløyving Beskjæring med klauvfres for de som skal starte opp med klauvskjæring/PJS, TF

12.30-13.15

Lunsj

13.15-18

FJØSET

Rigging av bokser. Beskjæring på levende dyr. Inspeksjon av klauvform før beinet løftes. Vask og inspeksjon av klauvspalten. Korrigerende beskjæring og lokalbehandling av det vi finner. Utskjæring, kloss/sko og bandasjering av DD og såleknusning/PJS, TF

Kursleder: Åse M Sogstad, Helsetjenesten for storfe

Foredragsholder og kursleder under kurset: Terje Fjeldaas

Klauvskjærerinstruktør: Per Jarle Sæter

 

 

Kontaktskjema

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}