I henhold til transportregelverket må alle som skal utføre næringsmessig transport av fjørfe gjennomføre kurs og få utstedt kompetansebevis. Animalia arrangerer to kurs per år - vanligvis i januar og september. 

Om kurset

Teorikurset gjennomføres på én dag. Til kurset må kursdeltakerne ha med seg attest for opplæring i avliving. Se avlivingsbrosjyren. Dagen avsluttes med flervalgsprøve som må bestås. Ved levert attest og bestått prøve får arbeidsgiver (transportør) beskjed om dette. Deltakerne må selv søke Mattilsynet via Skjematjenestene om kompetansebevis. Kursbevis fra Animalia må legges ved.

Nyhetsbrev for transportører og andre

Via vår nyhetsbrevtjeneste vil vi sende ut informasjon som har med fjørfetransport å gjøre, så som kurs, dyretransportaktuelle tema, regelverksendringer, etc. Alle som ønsker slik informasjon må melde seg på her

 

 

Påmeldingsskjema

Kursavgift 4000.- betales med kort ved påmelding.

Utfylt opplæringsattest må medbringes 

 

Informasjon

Sted
Animalia, Lørenveien 38, Oslo
Tid
Fra tirsdag 23. januar 2018 09.00
Til tirsdag 23. januar 2018 18.00
Påmeldingsfrist
Fredag 19. januar 2018 23.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Kontaktperson

 
{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}