Kurs for helseovervåkningsveterinærer

Dyrevelferdsprogram for verpehøns skal iverksettes fra 2020. Det vil bli krav om at eggprodusentene skal ha helseovervåkingsavtale med veterinær og at det minimum skal gjennomføres et helseovervåkingsbesøk i løpet av produksjonsperioden. Mange eggprodusenter har ikke slik HO-avtale per i dag. Det er derfor et stort behov for veterinærer som kan tenke seg mer fjørfepraksis. 

Helsetjenenesten for fjørfe arrangerer kurs for veterinærer på Gardermoen 5. juni. Kurset vil fokusere på smittsomme sjukdommer og produksjonsrelatertelidelser, velferdsvurderinger, samt HO-metodikk og veterinærens rolle.

 

Påmeldingsskjema

Vi har noen ledige plasser. Meld deg på snarest.

Bindende påmelding.

Kursavgift kr. 800 inkl. lunsj. Betales ved påmelding.

 

Informasjon

Tid
Onsdag 5. juni 2019 kl. 10.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Fredag 31. mai 2019 kl. 23.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Foreløpig program

09:30–09:35

   

          

Introduksjon v/Thorbjørn Refsum, Animalia 
09:35–10:00 

 

 

Verpehønas genetikk, atferd og generelle velferdsutfordringer v/Tone Beate Hansen, Animalia  
10:00–11:00

 

 

Eggproduksjon: driftsformer, produksjonsparametere, miljøfaktorer som påvirker helse og velferd v/Tone Beate Hansen, Animalia
11:00-11:30

 

 

Helseovervåkingsbesøk -  hensikt og veterinærens rolle v/Thorbjørn Refsum, Animalia
11:30–12:15

 

 

Lunsj 
12:15–12:45

 

 

Helseovervåkingsbesøk – slik gjør jeg det v/Trond Pedersen, Nortura
12:45–13:15

 

 

HelseFjørfe – Tegning av HO-avtaler og journalføring av HO-besøk v/Thorbjørn Refsum, Animalia 
13:15–13:30

 

 

Pause 
13:30–14:15

 

 

Smittsomme sykdommer og produksjonslidelser hos verpehøns 
14:15–14:45

 

 

Feltdiagnostikk v/Magne Hansen, Animalia 
14:45–15:15

 

 

Diskusjon og oppsummering

 

 

Kontaktskjema

Ved spørsmål kontakt Helsetjenesten for fjørfe v/Thorbjørn Refsum tlf. 952 67 046 eller benytt skjemaet nedenfor.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}