Kurs i båndkontroll høsten 2019

I følge Animaliekontrollforskriften kan slakteriansatte utføre båndkontroll i regi av Mattilsynet. Før de kan gjøre dette, må de ansatte gjennom både teoretisk og praktisk opplæring og bestå en avsluttende eksamen. Animalia arrangerer slike kurs i samarbeid med Mattilsynet og fjørfeslakteriene.

 

TEORETISK OPPLÆRING

Animalia arrangerer teorikurset. Det er av seks dagers varighet, fordelt på tre moduler. 

Modul      Tidspunkt Sted
  1        Tirsdag 24. og onsdag 25. september        Animalia, Lørenveien 38, Oslo
  2        En dags varighet Gjennomføres ved de respektive slakterier. Det inkluderer omvisning på slakteriet og besetningsbesøk.
  3 Onsdag 16. til og med fredag 18. oktober  Scandic Elgstua, Elverum


NB1! Kurset foregår som alltids på norsk, og det forventes at kursdeltakerne behersker rimelig godt både norsk muntlig og skriftlig.

NB2! ALLE må i september, frem mot kurset, gjennomføre og bestå Animalias e-læringskurs i hygiene. Det gjelder også de som har tatt kurset tidligere! Er det noe dere lurer på i forbindelse med e-læringskurset, ta kontakt med kjetil.haugen@animalia.no

NB3! Alle må ha med egen PC/MAC, da mye av kurset skjer via vårt nye "digitale klasserom".

 

PRAKTISK OPPLÆRING

Den praktiske opplæringen skal nå foregå i regi av slakteriene. Den skal være av minimum tre ukers varighet. Opplærings- og veiledningsansvaret kan fordeles på flere. Opplæringen kan skje før, under og etter teorikurset. Mattilsynet skal gi sin tilslutning til opplæringsplanen. Opplæringen skal loggføres og forevises Mattilsynets hovedveileder, som til slutt skal foreta en vurdering av de enkelte kursdeltakere før de får stille til eksamen.

 

EKSAMEN OG KURSBEVIS

Hele kurset strekker seg vanligvis over tre til fem måneder. Teorikurset avsluttes med flervalgsprøve som må bestås. Endelig praktisk eksamen gjennomføres ute på de respektive slakterier i mai – juni. Innmelding av eksamen må skje i god tid før forventet tidspunkt til thorbjorn.refsum@animalia.no (merk e-posten "Båndkontrolleksamen"). Animalia utsteder kursbevis.

 

PÅMELDINGFRIST

Påmeldingsfrist er mandag 13. september


PRIS OG BETALING

Pris 14.500,- eksl. mva pr deltaker. Slakteriene vil fakturers i etterkant av påmeldingen.

 

Påmeldingsskjema

 

Modul      Tidspunkt Sted
  1        Tirsdag 24. og onsdag 25. september        Animalia, Lørenveien 38, Oslo
  2        En dags varighet Gjennomføres ved de respektive slakterier. 
  3 Onsdag 16. til og med fredag 18. oktober  Scandic Elgstua, Elverum

 

Påmeldingsfrist 13. september.

Påmeldingen er bindende etter fristens utløp.

 

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Kontaktskjema

Ta gjerne kontakt her om du har spørsmål vedrørende båndkontrollkurset.

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}