Informasjon

Sted
Teams webinar
Tid
Fredag 17. desember 2021 kl. 09.30 - 12.00
Påmeldingsfrist
Fredag 10. desember 2021 kl. 13.30

DYRETRANSPORT – KURS OG KOMPETANSEBEVIS 

Det er et krav at alle som transporter dyr over 50 km må ha kompetansebevis fra Mattilsynet. Unntatt fra dette kravet er beitetransport.  

Animalia tilbyr kurs som gir kompetansebevis i transport av småfe, storfe og svin. På grunn av Covid-19 og smittemessige forhold tilbyr Animalia e-læring i kombinasjon med webinar som erstatning for fysisk kurs. Opplæringen består av tre digitale teorimoduler som må gjennomføres før webinaret avholdes. Kurset avsluttes med en digital test. Ved påmelding sendes mer informasjon og pålogging til de digitale teorimodulene.   

I tillegg til vårt kursopplegg må du også kunne dokumentere kunnskap om nødavliving for å kunne søke Mattilsynet om kompetansebevis. Dette er ikke en del av Animalia sitt kurs. Kunnskap om nødavliving kan du tilegne deg på ulike måter og vi anbefaler å ta kontakt med ditt lokale slakteri, dyrlege eller andre som har kompetanse om avliving av dyr.  

Kurset koster kr 5 000 eks mva 

 

 
Kurspris kr 5 000,- eks mva
 

Informasjon

Sted
Teams webinar
Tid
Fredag 17. desember 2021 kl. 09.30 - 12.00
Påmeldingsfrist
Fredag 10. desember 2021 kl. 13.30

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}