Informasjon

Sted
Teams webinar
Tid
Fredag 4. juni 2021 kl. 09.00 - 12.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 3. juni 2021 kl. 13.00

DYRETRANSPORT – KURS OG KOMPETANSEBEVIS 

Det er eit krav at alle som transporter dyr over 50 km må ha kompetansebevis frå Mattilsynet. Unntatt frå dette kravet er beitetransport.  

Animalia tilbyr kurs som gjev kompetansebevis i transport av småfe, storfe og svin. På grunn av Covid-19 og smittemessigeforhold tilbyr Animalia e-læring i kombinasjon med webinar som erstatning for fysisk kurs.  

I tillegg til vårt kursopplegg må ein også kunne dokumentere kunnskap om nødavliving for å kunne søke Mattilsynet om kompetansebevis. Dette er ikkje ein del av Animalia sitt kurs.  

Kunnskap om nødavliving kan ein tilegne seg på ulike måtar og me tilrår at ein høyrer med sitt slakteri, sin dyrlege eller andre som har kompetanse om avliving av dyr.  

Kurset kostar kr 5 000 eks mva 

 

 
Kurspris kr 5 000,- eks mva
 

Informasjon

Sted
Teams webinar
Tid
Fredag 4. juni 2021 kl. 09.00 - 12.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 3. juni 2021 kl. 13.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}