Kurs om statistisk modellering av helseeffekter av mat og kosthold

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.