Kan nudging påvirke matvalg og kostnader?

LHL, NIBIO, NMBU og Animalia inviterer til
seminar om nudging
torsdag 2. november 2017 kl 10-15.30.

Seminaret finner sted i Helsedirektoratets auditorium,
Universitetsgata 2 i Oslo.

Registrering, mingling og kaffe fra kl 9.15.

 

Nudging handler om å dulte forbrukere i en annen retning for å påvirke ubevisste valg. For første gang er det
gjennomført et nudgingprosjekt i klinisk sammenheng i Norge. Seminaret vil presentere resultatene fra prosjektet,
sette nudging i et større perspektiv og vise mulighetene for å bruke det som et verktøy for å bedre folkehelsen.  

Hvem passer seminaret for? 

Seminaret passer for ernæringsansvarlige og kjøkkenpersonale i privat og offentlig sektor, handels- og
matvarebransje, forskere, myndigheter og andre som jobber med forebyggende og helsefremmende arbeid,
samt andre interesserte.  

 

 

Påmeldingsskjema

Du melder deg på arrangementet ved å trykke på «meld på»-knappen nederst i skjemaet.
Siste frist for påmelding er 25. oktober. Påmeldingen er bindende.

Pris:

Seminaret koster 250 kr per person. Dette betales med kort ved påmelding.
Prisen inkluderer deltakeravgift, lunsj og kaffe.

 

Informasjon

Sted
Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo
Tid
Fra torsdag 2. november 2017 10.00
Til torsdag 2. november 2017 15.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 25. oktober 2017 23.45
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

 

Program

 

09.00 

Kaffe, registrering og mingling

10.00 

 

Velkommen
Møteleder Siri Holm Solberg, spesialfysioterapeut, FoU, LHL

Presentasjon av prosjektet «Små dytt for bedre helse»
Laila Dufseth, prosjektleder LHL

Det store bildet - på små dytt

”Fettklumpens metode - Om hvordan hvordan vi egentlig tar valg”
Jan Ole Hesselberg, ledende fagsjef, EkstraStiftelsen

10.50 

Pause

11.10

"Nudging" for bedre kosthold? 
Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i LHL og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo

Er små dytt egnet i kantiner?

Hva oppnådde vi?
Presentasjon av resultatene fra nudgingprosjektet ved LHL-klinikkene Feiring
Hilde Helgesen, seniorrådgiver, NIBIO, og Marije Oostindjer, NMBU

12.00

Lunsj

13.00

Hva oppnådde vi? Forts.

Kjøkkenpersonalets erfaringer med nudging?
Lene Isabell Tømte, kjøkkensjef, og Lillian Holtet, kokk, LHL-klinikkene Feiring

Hvordan var det å bli dultet?
Intervju med pasient 

14.00

Pause

14.20

«Små dytt for bedre helse» - presentasjon av veileder for nudging
Ellen Hovland, fagsjef ernæring Animalia, og Laila Dufseth, prosjektleder LHL

Nudging som et verktøy for å bedre folkehelsen

Hvordan bruke nudging for å påvirke folks kosthold i helsefremmende retning?
Paneldebatt, ledet av Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver LHL
Deltagere: 
Annechen Bahr Bugge, forsker I, dr.polit, Forbrukerforskningsinstituttet SIFO
Steffen Kalbekken, forskningsleder ved CICERO senter for klimaforskning
Arnt Steffensen, leder i Kost og Ernæringsforbundet
Cathrine Dehli, direktør for bærekraft, Nordic Choice Hotels
Guro Smedshaug, seniorrådgiver i avdeling ernæring og forebygging i helsetjenesten, divisjon Folkehelse, Helsedirektoratet

Oppsummering

15.30

Avslutning

Har du lyst til å lese mer om foredragsholderne? 

  

 

 

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

 

Mer om prosjektet      

Prosjektet «Små dytt for bedre helse» er et nudging-prosjekt som er gjennomført i spisesalen på LHL-klinikkene Feiring. Der ble deltakere på 4-ukers rehabilitering «dultet» til bedre matvalg ved hjelp av 3 ulike nudger. Nudgene som ble gjort ville finne ut om endringer i spisesalen kunne få deltakerne til å redusere saltforbruket, porsjonsstørrelsen og øke grønnsaksinntaket. Det viste seg at de enkle tiltakene var effektive. Saltforbruket og matmengden ble redusert og grønnsaksinntaket økte – uten at deltakerne selv visste det. Mer om hvordan dette ble gjort og selve resultatene blir presentert på seminaret! 
 
Veileder om nudging

På bakgrunn av resultater og erfaringer fra prosjektet, er det laget en veileder som er ment å kunne brukes ved andre serveringssteder, kantiner og spisesaler. Den kan brukes på arbeidsplasser, skoler, i helsevesenet eller andre steder hvor det er ønskelig å «dulte» spisegjestene til gode matvalg. Veilederen vil bli lansert på seminaret.

 
Veibeskrivelse

Helsedirektoratets auditorium ligger i 2. etasje hos Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo. Bygningen ligger mellom St. Olavs plass og Pilestredet og det tar ca 10 minutter å gå fra Nationaltheatret stasjon.