Informasjon

Tid
Tirsdag 27. november 2018 kl. 09.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Mandag 19. november 2018 kl. 23.00

Forskningsprosjektet Smartfrys (2015 – 2018) avsluttes med et sluttseminar med faglig innhold fra prosjektet. Seminaret er også en invitasjon til bransjesamling for frysing og tining i kjøttindustrien.

Tidspunkt:     Tirsdag 27. november kl. 09:00 - 16:00  
Sted: Sal A+B, Nortura, Lørenveien 37

 

Smartfrys

En ny innfrysningsteknologi basert på magnetfeltfrysing skulle utprøves og tilpasses kjøtt. Effekter på kjøttets væsketap og struktur (mikroskopi, impedansspektroskopi) skulle undersøkes, i tillegg til sensoriske egenskaper. Å kunne fryse og tine kjøtt uten at det oppleves som "fryst" vil gi større fleksibilitet og mindre svinn gjennom verdikjeden for kjøtt.

Da prosjektet ble omsøkt og igangsatt, viste allerede publiserte artikler varierende og dels motstridende resultater for frysing med magnetfelt. Dette gjorde det vanskelig å gi vitenskapelig funderte råd til partnerne og andre interessenter i prosjektet. Våre egne kontrollerte forsøk har ikke kunnet bekrefte positive funn fra andres publikasjoner.

Vi har valgt å tone ned magnetfeltfrysing som teknologi, og heller prøve å forstå og dokumentere bedre hvordan konvensjonelle frysemetoder best bevarer kjøttets egenskaper. Det er også åpenbart at for praktiske, industrirettede formål er det viktig og nødvendig å inkludere alle trinn i fryseprosessen (nedkjøling, innfrysing, lagring, tining, foredling) i forsøk og sammenlignende studier av frysemetoder. Optimal innfrysing er ikke egentlig interessant før det er koblet sammen med optimalisering av påfølgende prosesstrinn, og de forsøksmessige utfordringene ligger bl.a. i å kunne skille disse prosesstrinnene mhp effekter.

 

 

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist er 15. november. Bindende påmelding etter denne dato.

Deltakeravgift kr. 500 eks mva.

Arrangementet er gratis for deltakere i prosjektet.

Det er begrenset antall plasser.

 

Informasjon

Tid
Tirsdag 27. november 2018 kl. 09.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Mandag 19. november 2018 kl. 23.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

 • Kaffe og te serveres fra kl. 09:00

 • 09:15

  Velkommen – bakgrunn og historikk for prosjektet

  Frøydis Bjerke, Animalia

 • 09:30

  Hvor er forskningsfronten på frysing og tining av kjøtt? Hvilke forskningsresultater har Smartfrys bidratt til?

  Bjørg Egelandsdal, NMBU og Ørjan G. Martinsen, UiO

 • 10:35

  Pause

 • 10:50

  Energieffektive fryseanlegg, dimensjonering og kvalitet.

  Forskningsleder Camilla Claussen og seniorforsker Michael Bantle, SINTEF Energi

 • 11:50

  Lunsj

 • 12:35

  Fryseforsøk i pilotanlegg og industriskala – resultater og erfaringer

  Frøydis og Elin Hallenstvedt, Nortura

 • 13:25

  Sammenligning av fryste/tinte og ufryste storfeslakt

  Team Animalia

 • 14:15

  Pause

 • 14:30

  Innfrysing til reguleringslager – må det være slik?

  Fakta og status, nåtid og framtid.

  Raymond W. Wold-Schätzer, Totalmarked

   

 • 15:00

  Veien videre – nye metoder og søknader

  Daniel Münch, NMBU/Animalia

 • 15:30

  Diskusjon, erfaringsutveksling – er det grunnlag for å fortsette med bransjesamling FRYST?

  Frøydis / deltakerne

 • 16:00

  Slutt

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan du benytte skjemaet under, eller kontakte oss per epost; frøydis.bjerke@animalia.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}