Informasjon

Tid
Tirsdag 9. april 2019 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 20. mars 2019 kl. 23.00

Påmeldingsskjema

Seminaret betales med kort ved påmelding. Seminaravgift kr 1 200,- + mva.

Påmeldingen er bindende.

 

 

Informasjon

Tid
Tirsdag 9. april 2019 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 20. mars 2019 kl. 23.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Program

Med forbehold om endringer

 • 09:30 - 09:45

  Velkomst og presentasjon

 • 09:45 - 10:15

  Smittevern og dyrevelferd - utfordringer for fremtiden

  Nina Svendsby, Fagsjef Helsetjenester og KOORIMP, Animalia

 • 10:15 - 10:45

  Den nye dyrehelseforskriften – Praktisk forståelse med hensyn til smittevern og dyrevelferd

  Anne Marie Jahr, Hovedkontoret, Mattilsynet

 • 10:45 - 11:00

  Kaffepause

 • 11:00 - 11:30

  Smittesikker trafikk på gård

  Sondre Stokke Naadland, HT Svin og Thorbjørn Refsum, HT Fjørfe, Animalia

 • 11:30 - 12:20

  Lunsj

 • 12:20 - 12:50

  Smittevern og dyrevelferd i storfebygg – slik jobber TINE

  Ken Morten Brørs, TINE

 • 12:50 - 13:20

  God planlegging og byggeprosess med hensyn på smittevern og dyrevelferd

  Karl Arne Leivestad, Felleskjøpet Agri 

 • 13:20 - 13:35

  Kaffepause

 • 13:35 - 14:00

  Prioriteringer med hensyn til smittevern og hygienerutiner for hvert dyreslag

  Helsetjenestene, Animalia

 • 14:00 - 15:00

  Work shop

  Aktuelle tema kan være: Gode prosesser, Samspill næring, KSL Matmerk og Mattilsynet, Gullstandarder versus «godt nok», m.m. Send gjerne innspill!

 • 15:00 - 15:45

  Plenum gjennomgang, diskusjon og oppfølging

 • 15:45 - 16:00

  Oppsummering og avslutning

Om seminaret

 

Helsetjenestene for fjørfe, sau, storfe og svin inviterer til seminar 9. april på Gardermoen, der temaene vil være smittebeskyttelse og dyrevelferd i husdyrbygg.

Forebygging av og kontroll med smitte på og mellom gårder er viktig for å unngå sjukdom hos våre husdyr. Gode smittevernløsninger og tilrettelegging for gode hygienerutiner i så vel nye som eksisterende husdyrbygg danner selve grunnlaget i dette arbeidet. God dyrehelse – og dyrevelferd – blir stadig viktigere som konkurransefortrinn og premiss for husdyrproduksjon i Norge. Samtidig representerer mildere klima, tøffere vær, samt økt trafikk over landegrensene nye utfordringer. 

I 2018 kom ny dyrehelseforskrift med eksplisitte krav til smittevernplan og smittebeskyttelsestiltak for alle typer dyrehold. Hva innebærer dette i praksis? Hva bør være standard i nybygg? Hva kan bygges om i eksisterende bygg? Hva har de til dels svært ulike husdyrproduksjonene å lære av hverandre?

Når vi først er samlet, ønsker vi også å drøfte noen problemstillinger knyttet til utforming av bygg og innredninger med tanke på dyras velferd. Miljø og utforming er viktig. Temaet er bredt og kan ikke tas opp i full bredde på dette seminaret. Vi mener likevel det bør være rom for å diskutere noen generelle problemstillinger og spesielt slike som kan knyttes opp mot hovedtemaet smittebeskyttelse, så som drivganger, lasteramper, etc., Hvordan velge løsninger som legger til rette for god dyrevelferd? Når utfordrer minimumsløsninger dyras velferd? Når kommer regelverket til kort, og hvordan håndterer vi det?

Disse og flere spørsmålsstillinger vil danne rammen for seminaret på Gardermoen.