Slaktekylling

Dette er et e-læringskurs i stell av slaktekylling. Kurset er spesialtilpasset for røktere og avløsere, men også aktuelt for deg som selv har slaktekylling.

Kurset er utviklet for å sikre at den som jobber med slaktekylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov, i henhold til Forskrift om hold av høns og kalkun.

Hva lærer du?

Kurset gir røkteren nødvendig kunnskap innen fjørfeets biologi og atferd, dyrevelferd, hygiene og renhold, helse og sykdom. Alle ledd i kyllingproduksjonen, fra forberedelser før innsett til plukking, blir omtalt.

Kurset er bygget opp med utgangspunkt i hovedtemaene nevnt over. Disse kapitlene er delt opp i flere delemner, og avsluttes med emnetester. Til slutt i kurset finner man en etter-test som omhandler spørsmål fra hele kurset. Når denne er bestått kan man skrive ut et kursbevis.

Når som helst og hvor som helst

Kurset er web-basert og kan gjennomføres når som helst og hvor som helst. Alt som kreves er PC/nettbrett med internettilknytning.

Pris

Kurset koster kr 750,- inkl. mva pr. bruker for ett års bruk. Brukernavn og passord blir tilsendt i løpet av en arbeidsdag.

 

Kurset er utviklet av Animalia i samarbeid med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura, og Norsk Fjørfelag.

Her kan du bestille kurset. Kurset betales med kredittkort i neste skjermbilde.

 

Informasjon

Produkt
E-læring Stell av Fjørfe 2018
Pris
750,00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Har du spørsmål?

Bruk skjemaet under.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}